Soloflyer - Aimed at the promotion of Animal Welfare Stichting - ATLANTIC WINDMASTER:
DHTML JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com* BESTUUR DER STICHTING  *
 _______________________________________________________________________________________________________________

 

 Op dit moment beschikt de Stichting slechts over één bestuurslid, haar voorzitter Eppo Harbrink Numan.


 De Stichting is reeds enige tijd zoekende naar enkele passende bestuursleden.


*


 Bestuursleden ontvangen generlei vergoeding in de vorm van salaris, wel zullen ze, daar waar dringend


 noodzakelijk, in gepaste mate reis- en verblijfkosten vergoed krijgen mits deze met de tenuitvoerlegging


 van de Doelstellingen en het Beleidsplan van de Stichting in overeenstemming zijn.  _______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              


Design, tekst en copyright © Eppo Harbrink Numan - 2007 / Website constructie en beheer Richard Bakker AHCS